Shoreline Park

Shoreline Park (eller Strandparken) är den första etappen av Jubileumsparken som gestaltas och delvis anläggs av teamet MARELD + atelier le balto.

Under hösten 2017 anordnades två workshops med Park- och naturförvaltningen. Syftet med den första workshopen var att få bättre förståelse för olika gruppers behov av möbler och deras tankar kring välkomnande sittmiljöer. I november 2017 anlades en del av Jubileumsparken under en workshop tillsammans med ett sextiotal studerande och föreningsaktiva inom trädgård/landskap/arkitektur. I december planterades även 14 tallar i anslutning till växtbäddarna. Tallarna kom från Korsvägen där Trafikverket behövde flytta träd inför bygget av Västlänken.

Shoreline Park är en testbed, experimentell yta, för bl.a. växter, jord, material och möblering. Lärdomarna från Shoreline Park kommer att användas vid vidare utvecklingen av Jubileumsparken.

TYP: Inbjuden tävling, fortsatt uppdrag
ORT: Frihamnen, Göteborg
ÅR: 2017 - pågående
BESTÄLLARE: Göteborgs stad / Älvstranden