Svante Soldemo

Landskapsarkitekt MSA
O725-34 34 4O

Svante Soldemo har arbetat som landskapsarkitekt i Köpenhamn och Berlin där han har arbetat från första skiss till detaljprojektering. Han tog sin kandidat inom landskapsarkitektur i Sverige för att sedan läsa sina masterstudier i Danmark. Hans internationella studie- och arbetslivserfarenhet har givit honom en större förståelse för rollen som landskapsarkitekt. Svante gillar att arbeta med grafisk presentation och inspireras av de möjligheter som finns i mötet mellan stad och natur.

 

Utbildning:
2O16 Masterexamen i landskaparkitektur, SLU, Ultuna
2O13-2O15 Masterstudier vid Köpenhamns universitet, LIFE
2O1O-2O13 Landskapsarkitektprogrammet,18O hp, SLU, Ultuna
 
Anställningar:
2O17- MARELD landskapsarkitekter AB
2O16 Belvedere Landschaftsarchitekten, Berlin
2O15 Atelier LOIDL, Berlin
2O14 Praktik, SLA, Köpenhamn