Niklas Klingberg

Landskapsarkitekt LAR/MSA
O725-34 33 42

Niklas har tidigare varit verksam i Stockholm där han arbetade mycket med skolgårdar och andra miljöer för barn och unga. Han drivs av att som landskapsarkitekt, genom formgivning och på andra sätt, få möjlighet att påverka människors omgivning till det bättre.

Niklas tycker mycket om att arbeta konceptbaserat i tidiga skeden, allra helst med breda samarbeten mellan olika yrkesgrupper, beställare och brukare.

 

Utbildning:
2OO7-2O12 Landskapsarkitektprogrammet, SLU Alnarp och SLU Ultuna
2OO5-2OO6 Bild- och formutbildning, Skinnskattebergs folkhögskola
2OO4 Konstvetenskap, Göteborgs universitet
 
Anställningar:
2O17- MARELD landskapsarkitekter AB
2O12 – 2O17 Cedervall arkitekter, Stockholm