Martin Allik

Landskapsarkitekt LAR/MSA
O725- 34 33 16

Martin är en estnisk landskapsarkitekt som flyttade till Göteborg 2O12. Förutom Sverige har han erfarenhet av att arbeta och studera i olika länder. Under åren har han varit involverad i olika typer projekt, t ex stadsplanering, utformning av trädgårds- och bostadsmiljöer, samt deltagit i många tävlingar. Men oavsett projekt strävar Martin alltid efter den mest hållbara lösningen. Detta inkluderar de tre allmänt accepterade pelarna för hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

 

Utbildning:
2O12- Design for Sustainable Development programmet, Chalmers Tekniska Högskola
2OO5-2OO8 Landskapsarkitekturprogrammet, Estonian University of Life Sciences, MSc (Estland)
2OO4 HAMK University of Applied Sciences (Finland)
2OO2-2OO5 Landskapsarkitekturprogrammet, Estonian University of Life Sciences, BSc (Estland)
Anställningar:
2O13- MARELD landskapsarkitekter AB
2O13 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
2O11-2O12 Sweco Projekt AS, Tallinn, Estland
2O1O WEME Landscape Engineering Co. LTD, Shanghai, Kina
2OO9-2O11 Ökodisko OÜ, Tallinn, Estland
2OO7-2OO9 Ateljee Süd OÜ, Tallinn, Estland
2OO6-2OO7 Tallinns Stadsbyggnadskontor, Estland