Hanna Gustafsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA
O725-34 3O 6O

Hanna är landskapsarkitekt med bred erfarenhet av gestaltning och projektering. Under de senaste åren har hon bland annat arbetat med detaljprojektering av Skeppsbron i centrala Göteborg och gestaltningsprogram för E2O och Hamnbanan. Ett stort intresse för att tillgängliggöra de gröna miljöerna för alla har vidareutvecklats under arbetet med flertalet förskolegårdar och utemiljöer runt sjukhus, där frågor som tillgänglighet och grön pedagogik har varit centrala.

 

Utbildning:
2OO4-2O1O Landskapsarkitektprogrammet 300hp, SLU Alnarp
2OO8 Urban Design, Manchester Metropolitan University
Anställningar:
2O16- MARELD landskapsarkitekter AB
2O13-2O16  WSP Sverige AB
2O11-2O13
Sweco Architects