Fanny Davidsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA
O725-34 33 5O

Fanny Davidsson är landskapsarkitekt LAR/MSA med erfarenhet från både kommunal och privat verksamhet och har arbetat med många spännande projekt i både tidiga och sena skeden.Intresset för form och gestaltning är stort och Fanny drivs av att med utgångspunkt i platsens identitet och förutsättningar skapa goda och hållbara miljöer för människor. Sedan våren 2017 är Fanny medlem i styrelsen för Skolhusgruppen Västra Sverige. Frågor som gäller barns utemiljöer och barns plats i staden ligger henne särskilt varmt om hjärtat.

 

 

Utbildning:
2OO6-2O13

Landskapsarkitektprogrammet 300hp, SLU Alnarp

2OO5-2OO6

Naturvetenskapligt basår, Göteborgs universitet

2OO4

Franskastudier, Université Paul Valéry, Montpellier

2OOO-2OO3

Samhällsvetenskapsprogrammet, Göteborg

Anställningar:
2O13-

MARELD landskapsarkitekter AB

2O12-2O13

02Landskap, Göteborg

2O12

Park- och naturförvaltningen, Göteborg