David Gough

Landskapsarkitekt LAR/MSA
O727-34 33 98

David kommer ursprungligen från Wales i Storbritannien där han genom skateboardåkning tidigt fick ett intresse för stadens arkitektur. Detta intresse ledde honom sedan vidare till att studera landskapsarkitektur vid Leeds Metropolitan University där han vann pris för Storbritanniens bästa examensarbete i 2OOO.

Efter examen var David anställd på Lovejoy London/Capita Lovejoy Ltd (tidigare Derek Lovejoy Partnership) i London i 1O års tid där han hade möjlighet att arbeta med många både komplexa och innovativa landskapsprojekt. Projekt omfattar bland annat inrikesdepartementets högkvarter i London, exploateringsprojektet Finzels Reach i Bristol och Olympic North Park i London för de olympiska spelen 2O12.

David flyttade till Sverige 2O11 och som anställd på Varbergs Kommun har hunnit varit projektledare och gestaltningsansvarig för bland annat temalekplatsen Spööökitetsparken, Multipark Varberg, en planerad park för streetanknutna aktiviteter och Stadsdelspark Sörse.

 

Utbildning:
2OO3-2OO4 Chartered member of Landscape Institute (CMLI)
2OO1-2OO2 Post Graduate Diploma Landscape Architecture, Leeds Metropolitan University
2OOO-2OO1 Year-Out Landscape Architect, Derek Lovejoy Partnership, London
1997-2OOO Graduate Diploma Landscape Architecture, Leeds Metropolitan University
Anställningar:
2O15- MARELD landskapsarkitekter AB
2O11-2O15 Varberg Kommun, Offentliga rummet avdelningen
2OO8-2O11 Capita Lovejoy Ltd
2OO2-2OO8 Lovejoy London
2OOO-2OO1 Derek Lovejoy Partnership