Anne-Lii Lindahl

Landskapsingenjör
O72-534 33 1O

Anne-Lii Lindahl är landskapsingenjör med erfarenhet av undervisning inom bland annat projektering och digitala redskap vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har ett gediget intresse för hållbarhet och gröna miljöer som inte bara är estetiskt tilltalande utan även fungerar – för både miljö, brukare och förvaltare. Anne-Lii är även certifierad permakulturdesigner.