Josefine Askfelt

Landskapsarkitekt MSA
O708-79 1O O8

Josefine ser på landskapsarkitektur som en möjlighet där skapande och god design kan göra skillnad, inte bara för människan och naturen utan även för livet efter oss. Hon kombinerade sitt sista år av studier till Landskapsarkitekt med att skaffa sig erfarenhet inom yrket på ett arkitektkontor i Göteborg. Hon har medverkat i olika typer av projekt, från tidiga skeden till projektering. Intresset för hur stadens olika rum påverkar människorna som vistas där fick Josefine att inrikta examensarbetet mot barn och förskolegårdar i stadsmiljö. I arbetet undersökte hon hur förskolegårdens storlek kan påverka barnens lek och användande av gården.