Vinst i allmän tävling i Norge

MARELD landskapsarkitekter blev glada vinnare i den allmänna tävlingen för Kirketomta i Kragerö. Detta i konkurrans med flera välrenommerade, inhemska kontor. Det är en kär plats bland Krageröborna och planen är att den ska stå klar till stadens 400-årsjubileumet 2016.
Läs om förslaget i lokalpressen här .