Välkommen Jonas!

MARELD välkomnar Jonas Lööv. Han kommer att jobba 50% med sitt X-jobb och 50% på MARELD. Examensarbetet berör urban odling samt hur detta kan skapa kvaliteter i det offentliga rummet.