Studieresa Berlin

MARELD upplevde under tre dagar Berlin, till fots och på cykel. Vi har bland annat studerat hur nedlagd infrastuktur som järnbanegårdar och flygplatser omvandlats till parkmiljöer, olika sätt att hantera platser för minnen och monument, stadsodling mm.