Södertälje kommun på studiebesök

Som ett led i MARELDs + AL Studios arbete med Södertälje kommun, guidade vi deras plan- och bygglovsarkitekter runt i Göteborg. Turen gick främst till nybyggda och planerade stadsomvandlingsprojekt runt Göta älv.