Aktivitetspark i Södertälje

MARELD har valts ut att hjälpa Södertälje kommun att ta fram förslag  på en ny aktivitetspark. Den ska ligga på Slussholmen, mitt i stan och mitt i vattnet, och bli Södertäljebornas nya huvudpark. Dialogarbetet med stadens invånare kommer få stort fokus. Vi samarbetar med ÅF Lighting och AL Studio i detta projekt.