Regnträdgårdar i Gryaab

Gryaab i Göteborg växer och MARELD har designat två nya raingardens för utemiljön. Tanken är att visa alla besökaren hur man kan nyttja vattnet innan det rinner ner i avloppssystemet. Användning av regnträdgårdar kan hjälpa till att minska trycket på reningsverket under regniga månader.