Nytt uppdrag på Eriksberg

Vi ska tillsammans med Semrén & Månsson ta fram ett kvalitetsprogram för Celsiusgatan, ett angränsande kvarter till Kvarnenområdet  på Eriksberg. Foto taget från takterrassen på Eriksbergsvarvets gamla huvudkontor, en byggnad som naturligvis ska vara kvar.