Nytt uppdrag för Akademiska hus

Högskolans entré i Skövde är anonym och svår att hitta. MARELD har fått i uppdrag att studera entrésituationen tillsammans med intilliggande gata och ta fram en utformning som i högre grad välkomnar nya besökare och prioriterar fotgängare framför bilar.