Nytt uppdrag i Ed

MARELD har fått i uppdrag att ta fram  förslag på hur man kan utveckla de sjönära parkstråken i Ed. Vi har sedan tidigare jobbat med det kommunala bostadsbolagets utemiljöer och ser fram emot att även förbättra de offentliga parkerna.