Nygammalt uppdrag i Trollhättan

MARELD fortsätter jobbar med Karl Johans torg i Trollhättan. Denna gång med speciellt fokus på kopplingen till omgivande gator.