Lokal, Urban och Metropolitan?

Mareld var en del av expertpanelen som deltog i Architecture & Urban Design studenternas första programworkshop i november. Studenterna presenterade deras analys och gestaltningsförslag för Kvarnby-Forsåker / Mölndal Centrum- Åby / Marieholm. Det var verkligen spännande att vara med i en sådan kreativ arbetsmiljö! Fotokredit: Lin Tan, Liljewall arkitekter.