Lekplats för tjejer i Kungälv

MARELD designar en lekplats i Komarken i Kungälv med fokus på tjejers behov och önskemål. Arbetet tar avstamp i  kommunens workshop med mellanstadietjejer i området.