Kommande utveckling av gården bakom Saluhallen Briggen

Trevliga förändringar har skett på Tredje Långgatan och spännande projekt är igång även på Saluhallen Briggens innegård. Jobbet kommer att fortsätta under sommaren och hösten och det ska bli ett grönt parkstråk som kopplar samman Fjärde- och Tredje Långgatan.