Grattis Martin!

Martin har fått godkänt på sin uppsats ”Exploring urban habitats in the center of Gothenburg”, Chalmers Architecture. Uppsatsen reder ut begreppen vad gäller urbana habitat med fokus på växter och fåglar. Dvs hur kan vi bygga en tät, grön stad med rik biologisk mångfald?  Nedslagsplatsen är den högst aktuella Frihamnen som står inför radikal omgestaltning med nyss avslutad markanvisning samt planering av Jubileumsparken.

Öppet seminarium hålls på Chalmers 14-16 januari 2015.