BEE CONNECTED!

Invigning närmar sig! Kom till avenyn och kolla in vår Pop Up-park ”BEE CONNECTED”.  Det är ett samarbetsprojekt mellan MARELD, White och Chalmers. Chalmers utvecklar en ny metod som ska förbättra konnektiviteten – de gröna kopplingarna – och därmed öka binas överlevnadschanser i staden. Det skapar inte bara bättre förutsättningar för bin, utan för alla stadens invånare. Läs mer här.