Formlunch Simonsland

Månadens formlunch gick till Simonsland i Borås. Konstsilkes gamla funkisfabrik har fått nytt liv och det uppstår spännande möten mellan ny och gammal arkitektur. Vi fick en trevlig omvisning av Dominic Wansbury, en av arkitekterna på DTH som har arbetat med projektet genom många år.