Formlunch Eriksberg

Månadens formlunch gick till Eriksberg. Nybyggda bostadgårdar var målet och vi lät oss inspireras av vegetation på höjden.