Ett väglandskap växer fram

Vid första anblick endast ett brunt, marsdystert vägbyggarlandskap. Sen ser man dem – naturstensmurarna. De är  en del av gestaltningsprogrammet som MARELD tog fram för Ulricehamns infarter. Detta kan bli bra!