Då var PARK(ing)day igång!

Detta är ett världsomspännande evenemang som återkommer den tredje fredagen i september varje år.  Konstnärer, formgivare och vanliga medborgare omvandlar parkeringsplatser till tillfälliga offentliga parker. Parkeringsavgiften är betald, så allt sker på lovligt vis. Läs mer på PARK(ing)day´s hemsida här. För fler foton av vad som sker på gatorna runt Esperantoplatsen – leta upp MARELD´s facebooksida här.