Byggplats Karl Johans torg

Tårtan har landat – terrassomurarna är på plats.  Gräsmattor, planteringar och en del markbeläggningar återstår, men leråkern börjar långsamt återfå formen av park.  Trollhättan har snart återfått sin finpark, även kallad ”Tårtan”.