Arbetet med Jubileumsparken är igång!

Strax före påsk fick vi veta att MARELD tillsammans med Berlinbaserade Le Balto var en av tre utvalda team som ska  jobba med Jubileumsparken. I veckan drog arbetet igång med ett gemensamt platsbesök. Läs mer om projektet här.