2:a pris i allmän tävling

MARELDs förslag Ridade Vahel (Mellan raderna) vinner 2:a pris i allmän tävling i Estniska Tamsalu. Uppgiften var att utveckla en park där stommen utgörs av 100 nyplanterade ekar. Parken blir en del av 100-års jubileet för Estland som nation.