Kontakt

Adress:
MARELD landskapsarkitekter AB
Esperantoplatsen 7-9
411 19 Göteborg

E-post:
info@mareldlandskap.se

VD/Kontorschef:
Elina Engelbrektsson
Tel: O725-34 33 63

Fakturering:

Alt. 1: Som bifogad pdf till invoice@mareldlandskap.se. Endast en (1) bifogad pdf-fil per mejl.

Alt. 2 (undanbedes till förmån för alt. 1): Med post till adressen ovan.

Fakturering inom ramen för uppdrag ska märkas med MARELDs uppdragsnummer samt namnet på vår uppdragsledare.


Söker du jobb?

Vi tar emot spontanansökningar. Skicka CV och portfolio till work@mareldlandskap.se
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Medarbetare