Charlotte Sellbrandt

Landskapsarkitekt MSA
O725-34 33 49

Charlotte Sellbrandt har erfarenhet från kommunal och privat verksamhet i både Sverige och Danmark. Hon tycker om att arbeta konceptuellt med tidiga skeden och gillar att kommunicera idéer med hjälp av bild och illustration. Charlotte har studerat i Sverige, Danmark och Tanzania vilket är något som breddat hennes synsätt på rollen som landskapsarkitekt. Charlotte inspireras av arkitektur som är i gränslandet till konsten, där människan och mjuka värden står i fokus.

 

Education:
2OO8-2O14 Landskapsarkitektprogrammet, SLU Ultuna
2O12-2O13 Master Studies in Landscape Architecture, Ardhi University, Dar es Salaam
2O11-2O12 Master Studies in Landscape Architecture, LIFE Københavns Universitet
 2OO8  Naturvetenskaplig bastermin, SLU Ultuna
 2OOO-2OO3  English and Art in practice, Loxdale Brighton, Samhäll-Mediaprogrammet, Munkebäcksgymnasiet, Goteborg
Anställningar:
2O14- MARELD landskapsarkitekter AB
2O13 SLA, Köpenhamn
2O12 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
2O11 Fastighetsenheten, Botkyrka Kommun