Oskar föreläser om Framtidens naturvård

Arkitekturens betydelse för rekreationsområden i stadsmiljön – det var temat för Oskars föreläsning på Teknologisk Institut tidigare i veckan.