Färdigställda lekplatser Stenen i Tvååker

I den nordvästra delen av Tvååker, som ligger ca 15 km sydost om Varberg, växer ett nytt bostadsområde vid namn Stenen fram. MARELD fick under 2O18-2O19 uppdraget att gestalta och projektera 1 stadsdelslekplats och 2 kvarterslekplatser inom området. Stadsdelslekplatsen (på bild ovan) har temat Sherwoodskogen med visionen att knyta an till befintlig ekskog, det omgivande och böljande landskapet och samtidigt addera en del färg och fantasi!

Du tar dig in på lekplatsen genom att passera en av två broar med portiker över ”vallgraven” som delvis omger platsen. Själva lekplatsen är utformad som en stad i miniatyr där egenritade hussilhuetter omger ett ”torg” i form av en stenlabyrint. I mitten av labyrinten finns en skatt och i utkanten av staden finns en linbana för att du snabbt ska kunna fly ut i Sherwoodskogen med ditt byte.

Stenar från platsen återanvänds i lekplatsen till bland annat labyrinten, som hoppstenar bland vegetationsytorna och i ”vallgraven”.

Skissuppdrag Varvstaden

På uppdrag av Malmö stad har vi fått förtroendet att vara med och jobba i det spännande området Varvsstaden i Malmö. Området ligger mitt i Malmö och utgörs av industrimark där Kockums en gång låg. På området finns idag mycket av de gamla industrimiljöerna bevarade och ska nu kombineras med ny arkitektur, bostäder, arbetsplatser och förskolor för att ge Malmö en ny levande, stadsdel.

Projektet har dragit i gång och började med en heldags workshop tillsammans med Malmö stad, Gehl Architects och Marge Arkitekter. MARELDs uppdrag är att skissa på allmän platsmark i området och bevaka intressen kring landskap och stadsbyggnad när området transformeras.

Bild från varvstaden.se