I södra Uddevalla ligger kvarteret Facklan som tidigare inrymt Söderskolan med dess skolgård. Inom det större kvarteret planeras nu för flerbostadshus med bostadsrätter i tre etapper. Bostäderna i den första etappen ska bli seniorbostäder enligt Riksbyggens koncept ”Bonum Seniorboende”. Gården mellan de två huskropparna byggs på garagebjälklag. Där skapas platser av olika karaktär för samvaro och gemenskap. Hållbara och robusta naturmaterial såsom bohusgranit och trä präglar anläggningens uttryck. De karaktärsfulla lindarna i kvarterets västra del bevaras och sockel och trappblock i granit från den gamla skolan återanvänds. Genomsläppliga markmaterial används på gården för infiltrering av dagvatten. Dagvattnet tas också omhand genom skåldiken och en öppen vattenränna som inbjuder till lek. Utanför punkthusets gemensamhetslokal anläggs en liten oas med flyttbara cafémöbler under de japanska körsbärsträdens kronor. Ovanför platsen hängs en linspänd belysning som skapar en gemytlig atmosfär. En annan del av gården utgörs av en lekplats där skolgårdskaraktären återupptas i form av målad asfalt och lekutrustning i stål. Sociala platser för grillning, picknick och odling bidrar till gemenskap de boende emellan. Samtidigt finns det möjlighet att vara för sig på de privata uteplatserna som skyddas från insyn med häckar eller planteringar. Ett allmänt gångstråk anläggs tvärs igenom kvarteret mellan Studievägen och Packhusgatan.