Malmö stads vision är att Sege Park ska till 2025 ha utvecklats till ett föregångsområde för hållbart, avseende socialt, ekologiskt och ekonomiskt, stadsbyggande lokalt, nationellt och internationellt. Området ska bli ett viktigt utvecklings- och referensområde för nya hållbara lösningar.

MARELD, tillsammans med Kjellgren Kaminsky och Hifab, tog fram ett tävlingsförslag med namnet Circularity som fokuserar på en symbios av naturliga, ekonomiska och individuell välbefinnande. Vi tror att för att uppnå klimat smarta mål mer än smart teknik behövs – man behöver smarta människor. Därför är social hållbarhet och samarbete djupt vävda till vårt förslag. I första etapp vår team jobbade mer konceptuellt och utvecklade vidare stadens planprogram. I den andra tävlingsetappen vi skapade ett designförslag baserat på det tidigare arbete.

Förslaget Circularity valdes som en av fyra finalister. Läs mer om Sege Park här.