Som en del av projektet “Trygg vacker stad” identifierades gården vid Saluhallen Briggen som en potentiell fickpark med utvecklingsbara kvalitéer. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs stad och HIGAB (fastighetsägare) och MARELD anlitades för gestaltning, projektering samt delaktighet under byggskedet.

MARELD såg möjligheten att skapa ett flöde genom parken och aktivera ett nytt stråk mellan 3:e och 4:e Långgatorna. Genom att komprimera parkeringen (med bibehållet antal P-platser) och ta upp en ny öppning i muren mot 4:e Långgatan, skapades en långsträckt parkgång längs den vackra tegelmuren och en rad med äldre lindar. Öppningen mot 3:e Långgatan vidgades och otrygga buskage reducerades. Ljussättning sågs över och förbättrades. Flexibla och multifunktionella ytor skapar plats för uteserveringar, samvaro, samt skyddade platser för vila, lek och pick-nick.

I samarbete med Urban konst skapade muralmålaren charquipunk ett fint konstverk som stöttar konceptet av en urban djungel.