Vistegården

Vistegården är ett boende med tre avdelningar för demenssjuka i Grästorp. Genom den kooperativa föreningen Trygga Hem, som ägs gemensamt av Grästorps kommun och Riksbyggen, renoveras både lokaler och utemiljö. Ombyggnaden är en del i kommunens arbete med att skapa trygga boenden för åldrandets olika skeden.

Såväl inomhus som utomhus, eftersträvas trygga och lustfyllda miljöer. Känslan av institution ska bort, här ska man känna sig hemma och det ska vara enkelt att njuta av utemiljön. Kontakten med gårdarna förbättras genom fler dörrar ut i det fria och att varje lägenhet får en egen uteplats.

Gårdar är utformade med de fyra elementen som tema – Jordgården, Luftgården, Vattengården och Eldgården. På varje gård erbjuds en varierad utevistelsen med både aktiviteter, sinnesupplevelser och rekreation. Befintliga träd har i möjligaste mån bevarats och inpassats i en ny gestaltning med nya gångar och vistelseytor.

TYP: Förslagshandling och projektering
ORT: Grästorp
ÅR: Byggs under 2011-2012
BESTÄLLARE: Riksbyggen
ARKITEKT: Efem arkitektkontor AB