Gårdar på bjälklag

MARELD har en gedigen erfarenhet av gröna system och att omvandla tak och bjälklag till gröna gårdar. För bl.a. Riksbyggen har MARELD gestaltat och projekterat ett antal gårdar i samband med renovering av tätskikt. Befintliga bjälklag är en extra utmaning då konstruktionen inte alltid är tänkt att rymma överbyggnader med växtlighet. Här har samtliga gårdar omvandlats till gröna och levande bostadsgårdar från att ha varit slitna asfaltsdominerade tak med utspridda planteringslådor. Bilderna visar Uddevallahus  brf 14 (2013).

TYP: Gestaltning och projektering
ORT: Uddevalla
ÅR: 2005-2013
BESTÄLLARE: Riksbyggen