Tjejlekplatsen

Nordmarken är en del av Kungälv med en blandad förortsbebyggelse. Nordmannaparken ligger på gränsen mellan villabebyggelse och flerbostadshus från 7O-talet och har ett bra läge för att låta barn och ungdomar från olika samhällsklasser mötas. Kungälvs kommun drog igång ett dialogarbete med stadsdelens tjejer när en intetsägande gräsyta skulle få nytt innehåll.  De besökte andra parker i Göteborg, tog fram önskemål men fick även prioritera inom en budget. MARELD  konkretiserade idéerna till två alternativ och deltog i dialogen runt dessa.  Önskemålen kokades ner till ett slutligt alternativ som, trots en liten budget, byggdes. Parken fick namnen Kompisplatsen och man kan läsa mer om projektet på kommunens hemsida.

TYP: Skiss och dialog
ORT: Kungälv
ÅR: 2O15
BESTÄLLARE: Kungälvs kommun