Tindlund barnehage

På en spännande naturtomt med berg i dagen och vackra träd, ska en befintlig förskola rivas och en ny byggas. Mareld har tagit fram ett förslag för utemiljön som tar hänsyn till och sparar mest möjligt av den karaktärskapande naturen. Med en sutterränglösning tar byggnaden upp de stora nivåskillnaderna med entréer på ett övre och ett nedre plan. Även i utemiljöns utformning används nivåskillnaderna till aktivt till ett amfi, en spännande rutschbana från balkongen m m. Lekutrustningen smygs in mellan bergknallar och träd.

TYP: Förslagshandling och projektering för totalentreprenad
ORT: Sarpsborg
ÅR: 2013
BESTÄLLARE: Sarpsborgs kommune
ARKITEKT: Bright Arkitekter