Tångeröds ekoby

Tångeröds Ekoby ligger i en dalgång i anslutning till Höviksnäs tätort på Tjörn. Idag är området till stor del öppet och obebyggd, omgivet av villor. I närheten finns värdefulla naturområden så som blandskog, klippor, äng och hav. Därför är planområdet en viktig pusselbit i den befintliga blågröna strukturen. Den öppna ängs- och betesmarken är karakteristiskt för Tjörn ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Vårt arbete har varit att lyfta fram natur- och kulturhistoriska värden och hur  grönytor kan användas av framtida boende och samtidigt bevara och förstärka den biologiska mångfalden.

Med detta projekt gav vi vägledning och skapade en landskapsvision samt konkreta designidéer om hur ekobyn på bästa sätt kan utvecklas med en hållbar profil. Genom att identifiera platsens ekosystemtjänster tog vi fram en strategi och olika designprinciper.

Klicka här för att läsa mer om framtida planer i Tångeröds Ekoby.

 

TYP: Landskapsvision
ORT: Höviksnäs, Tjörn
ÅR: 2016
BESTÄLLARE: Tångeröds Fastighetsutveckling AB
ARKITEKT: inobi