Tallgården

Säteriet i Mölnlycke är ett stort bostadsområde från miljonprogrammet som genomgår en omfattande upprustning både invändigt och utvändigt. Arbetet inleddes med en dialogprocess där vi tillsammans med boende, fastighetsägare och förvaltare genomförde en gåtur i området. Styrkor och svagheter identifierades och utgjorde sen underlag i designarbetet.

De byggda strukturera är storskaliga och miljön kan lätt upplevas lite monoton. För att bryta de långa siktlinjerna har gårdarna fått ett böljande formspråk. De olika gårdarna profileras med en växtkomposition utefter sin adress – Tallgården, Aspgården etc.

För att understyrka den mänskliga skalan under den mörka årstiden, har ett belysningsförslag tagits fram i samarbete med ÅF Lightning.

TYP: Gestaltning och projektering
ORT: Mölnlycke, Härryfda kommun
ÅR: 2017
BESTÄLLARE: Förbo