Ståstorpsån – the Sand Box

 

Trelleborg planerar att flytta hamnen och staden ska ta ett kliv fram mot havet. Nya kvarter planeras och en park ska byggas. Kanske där Ståstorpsån mynnar i Öresund? Kommunekologen kopplade in MARELD som i sin tur stärkte teamet med ekologer på Calluna.  Målet var att återställa åns ekologiska funktioner – och kanske även lägga till? Att skapa översilningsytor och möjlighet för ån att röra sig fritt.

MARELD kläckte idén om sandlådan – The Sand Box. Vatten eroderar land till sediment som förs ut i havet och sedimenterar. Peneplanet är den nivå, havsytan, dit allt strävar. Vår idé bygger på interaktivitet mellan krafterna från Ståstorpsån, Havet och människan. Ett definierat område där man tolererar förändlighet och kortare livslängd. Investeringar görs med denna insikt, vegetation och vatten skapar ett rekreativt och ekogenererande landskap.

TYP: Programskiss
ORT: Trelleborg
ÅR: 2017
BESTÄLLARE: Trelleborgs kommun