Stadsbyggnadstävling i Akaa

Akaa är en liten stad i sydvästra Finland som ska utvecklas till ett samhälle med en mer hållbar profil. Under hösten 2014 tog MARELD landskapsarkitekter del av en stadsbyggnadstävling i Akaa centrum. Fokusen för tävlingen var stadsförtätning, nya gång- och cykelkopplingar och en inbjudande offentlig utemiljö. MARELD använde urban akupunktur som en metod för att binda ihop de olika utspridda stadsdelarna. Små kvalitativa förändringar i stadsrummet och barnperspektiv som en utgångspunkt var ledande idéer.

Se vinnaren här.

TYP: Tävling
ORT: Akaa, Finland
ÅR: 2014