Sparrås skola

På en vattensjuk tomt med stora utmaningar vad gäller avvattning och dåliga grundförhållanden, ska Kungälvs kommun bygga en ny F6-skola. Logistik, utmanande nivåskillnader,  många barn, flexibilitet inför framtiden, ambitiösa miljökrav – det var några av utmaningarna. På grund av sitt besvärliga utgångsläge har tomten inte mycket av befintlig natur att ta till vara på, allt i skolgårdsmiljön nyskapas. MARELD har trots dessa utmaningar haft ambitionen att skapa en variationsrik miljö med utrymme för såväl omväxlande lek som samlingsplatser.

TYP: Förslagshandling och projektering
ORT: Ytterby
ÅR: 2015
BESTÄLLARE: Kungälvs kommun
ARKITEKT: Glantz arkitekturstudio AB