Södra Ladugårdsängen

Gården gestaltas med ett tydligt naturorienterat koncept. Naturkompositioner med lokal anpassning kombineras till en kreativ oh stimulerande helhet. Gården rymmer bl a alkärr, fruktodling, aspbryn och öppna ytor för lek, spel och samvaro. Dagvattnet hanteras lokalt och blir en tillgång för lek, odling och biologisk mångfald. Ett gemansamt ”Felleshus” bildar en social nod med plats för kreativitet och samvaro. Det gemensamma gårdsstråket delar- och länkar gården. Här finns multifunktionella asfaltsytor för spontanlek och cykelkultur. Miljöbyggnad Silver, varav ett hus görs som plusenergihus och miljöbyggnad Guld. Gestaltning och vidare projektering av bostadsgård i Södra Ladugårdsängen etapp 2. Medverkan i planskede.

TYP: Gestaltning och projektering
ORT: Örebro
ÅR: Förslagshandling klar våren 2017
BESTÄLLARE: Balder/Byggfast