Södergården

I södra Uddevalla ligger kvarteret Facklan som tidigare inrymt Söderskolan med dess skolgård. Inom det större kvarteret planeras nu för flerbostadshus med bostadsrätter i tre etapper. Bostäderna i den första etappen ska bli seniorbostäder enligt Riksbyggens koncept ”Bonum Seniorboende”. Gården mellan de två huskropparna byggs på garagebjälklag.  Hållbara och robusta naturmaterial såsom bohusgranit och trä präglar anläggningens uttryck. De karaktärsfulla lindarna i kvarterets västra del bevaras och sockel och trappblock i granit från den gamla skolan återanvänds.  Dagvattnet tas  omhand genom skåldiken och en öppen vattenränna som inbjuder till lek.

Utanför punkthusets gemensamhetslokal anläggs en liten oas med flyttbara cafémöbler under de japanska körsbärsträdens kronor. Ovanför platsen hängs en linspänd belysning som skapar en gemytlig atmosfär. Lekplats och sociala platser för grillning, picknick och odling bidrar till gemenskap de boende emellan.  Ett allmänt gångstråk anläggs tvärs igenom kvarteret mellan Studievägen och Packhusgatan.

TYP: Gestaltning och projektering
ORT: Uddevalla
ÅR: 2014
BESTÄLLARE: Riksbyggen, Bonumbostaden
ARKITEKT: Malmström Edström