Slussholmen aktivitetspark

I samband med förnyelsen av Södertäljes Innerstad har MARELD tagit fram ett designförslag för Slussholmen. Förslaget att framtaget utifrån en dialog som kommunen haft med Södertäljeborna. Förslaget bygger på invånarnas idéer som med MARELDS bearbeting blivit till en gestaltningsplan. Bärande idéer har varit att skapa en social och trygg park med vattenkontakt, lek, badplats, caféliv och kultur. Arbetet har även varit att ta fram workshop-material till ett andra dialogtillfälle som hölls med gymnasieungdomar från S:ta Ragnhildgymnasiet. Efter avslutad dialog och gestaltningsarbete har MARELD nu blivit anlitade att jobba vidare med gestaltningsförslaget av Slussholmen.

För aktuell information om projektet läs mer här.

TYP: Aktivitetspark
ORT: Södertälje
ÅR: 2015
BESTÄLLARE: Södertälje Kommun